Đào tạo
Huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy & Cứu hộ tại bảo vệ Long Hải Việt Nam

Huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy & Cứu hộ tại bảo vệ Long Hải Việt Nam

Cháy nổ là một trong những tình trạng có thể xảy ra tại các mục tiêu bảo vệ, chính lẽ đó kỷ năng xử lý tình..
Huấn luyện & Đào tạo Bảo vệ - Vệ sĩ chuyên nghiệp

Huấn luyện & Đào tạo Bảo vệ - Vệ sĩ chuyên nghiệp

Đáp ứng nhu cầu nhiều doanh nghiệp muốn sử dụng bảo vệ nội bộ nhưng chưa có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ,..
Hotline tư vấn miễn phí: 0399.777.766
Zalo